Dodatni materijali

Centrix

mCentrix na Apple App Store-u

mCentrix na Apple App Store-u

mCentrix aplikacija Omege software d.o.o. od sada je dostupna na Apple App Store-u. Aplikacija mCentrix inačica je web aplikacije "Centrix2" koju smo nadogradili sa mnogo novih zanimljivih funkcionalnosti, a namijenjena je isključivo korisnicima Centrix2 sustava. Uz...

Centrix2 – Nova Uredba o uredskom poslovanju

Centrix2 – Nova Uredba o uredskom poslovanju

U svrhu digitalizacije uredskog poslovanja, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 1. srpnja 2021. donijela je novu Uredbu uredskog poslovanja koja prema članku 3. nalaže da: Javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama komuniciraju primarno...

Zašto je ured bez papira budućnost poslovanja?

Zašto je ured bez papira budućnost poslovanja?

Svakom poslovanju je u interesu optimizirati svoje aktivnosti. Time se štedi vrijeme i novac, a dobiva na kvaliteti pruženih usluga. Prelazak na ured bez papira iznimno je efikasan način optimiziranja poslovanja: ne trebate više...

6 koraka do modernog i digitaliziranog ureda

6 koraka do modernog i digitaliziranog ureda

Digitalizacija ureda polako postaje pravilo, a ne izuzetak. Iako je proces prebacivanja papirnatih dokumenata na kompjuter spor, istovremeno je nezaustavljiv. Dojam dugotrajnosti i kompliciranosti procesa digitalizacije može demotivirati organizacije, no svaka se...

Centralizirani vs decentralizirani podaci

Centralizirani vs decentralizirani podaci

Kada se priča o centralizaciji podataka, često se spominje kako je to novi popularni “trend” u poslovnom svijetu te kako ima mnoge dobrobiti za tvrtke koje ga odaberu. No, odabir između centralizacije ili decentralizacije nije nužno jednostavan. Odgovorna osoba tvrtke...

7 koraka do ureda bez papira

7 koraka do ureda bez papira

Sve je više tvrtki koje se odlučuju na poslovanje bez papira. U takvom poslovanju, korištenje papira se što je više moguće smanjuje te se koriste digitalni dokumenti i uređaji. Razlozi za prelazak na ured bez papira su mnogobrojni: sveprisutna digitalizacija, ušteda,...

5 prednosti digitalnog ureda

5 prednosti digitalnog ureda

Digitalni ured je poslovno okruženje u kojem su podaci digitalizirani, tj. čuvani u digitalnom obliku. Digitalni ured ne mora nužno biti ured bez papira: neki se dokumenti mogu i dalje čuvati u papirnatom obliku. No, digitalni ured je prvi korak prema stvaranju ureda...

Zašto je bitno centralizirati podatke?

Zašto je bitno centralizirati podatke?

Današnje organizacije rade s ogromnom količinom podataka kojom je ponekad teško upravljati. Dio problema svakako leži i u tome da se često zadaci i ovlasti organizacija šire, što sa sobom donosi dodatan posao i konfuziju. To se posebno odnosi na organizacije u kojima...

Projekt – implementacija Centrixa u Hrvatske Ceste

Projekt – implementacija Centrixa u Hrvatske Ceste

Rokovi? Ma za to Centrix brine! Upravljanje rokovima zahtjevan je i opsežan posao, ali srećom moguće ga je raditi pametnije. Centrix sustav u tome može uvelike pomoći. Upravljanje rokovima za većinu nas oduvijek je bila jedna od najvećih boljki. Rokovi su promjenjivi,...