Naš dragi kolega Željko Tandarić, ujedno i član Uprave Omege za operacije, u tekstu objavljenom u časopisu „Kontroling, financije i menadžment“ objašnjava na koji način je okvir Scruma uveden u organizaciju Omege.