Centrix2 – Nova Uredba o uredskom poslovanju

18 svibnja, 2022
Centrix2 – Nova Uredba o uredskom poslovanju

U svrhu digitalizacije uredskog poslovanja, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 1. srpnja 2021. donijela je novu Uredbu uredskog poslovanja koja prema članku 3. nalaže da:

 1. Javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama komuniciraju primarno digitalno.
 2. Javnopravna tijela dužna su međusobno povezati svoje informacijske sustave uredskog poslovanja i službene evidencije.

Novi pojmovi

Kako bi došlo do potpune digitalizacije, uvodi se niz novih pojmova:

 1. Informacijski sustav uredskog poslovanja kao temelj za digitalno uredsko poslovanje
 2. Elektronički potpis kao zamjena za vlastoručni potpis
 3. Elektronički pečat kao zamjena za fizički pečat
 4. Jedinstveni identifikator pismena je skup podataka koji jedinstveno identificira sva pismena na razini Republike Hrvatske
 5. Optičko prepoznavanje teksta svih skeniranih pismena
 6. Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela je popis svih obveznika Uredbe i služit će kao temelj za povezivanje informacijskih sustava uredskog poslovanja.
 7.  Servis za očuvanje vjerodostojnosti i dokazivosti će osigurati trajnu i nepromjenjivu evidenciju svih poslovnih događaja koji prate životni ciklus predmeta i pismena

Primjeri promjena poslovnih procesa koje donosi nova Uredba digitalizacije uredskog poslovanja navode se u:

 • evidentiranju pismena u informacijskom sustavu uredskog poslovanja
 • elektronički primljena pismena evidentiraju se u informacijskom sustavu uredskog poslovanja i ne ispisuju se
 • ukidanje knjige primljene pošte te uvođenje nove evidencije samo za rizične pošiljke
 • ukidanje urudžbenog broja te uvođenje brojčane oznake te jedinstvenog identifikatora pismena
 • sve službene osobe javnopravnog tijela imaju pristup informacijskom sustavu uredskog poslovanja
 • prije potpisa akt u informacijskom sustavu uredskog poslovanja potvrđuju sve službene osobe koje sudjeluju u njegovoj izradi po hijerarhiji
 • na akte se stavlja napredni elektronički potpis.

Uloga informacijskog sustava uredskog poslovanja

Uredbom je definirano što informacijski sustav uredskog poslovanja mora činiti svojim djelom:

 1. Omogućiti cjelovito uredsko poslovanje u digitalnom obliku
 2. Omogućiti povezivanje i razmjenu podataka s drugim informacijskim sustavima (npr. NIAS, OIB sustav)
 3. Omogućavanje povezivanja i razmjene podataka sa ZUP IT sustavom.
 4. Ispunjavati sigurnosne zahtjeve propisa kojim se uređuju organizacijski i tehnički standardi povezivanja na državnu informacijsku infrastrukturu
 5. Omogućavanje nepromjenjivosti i cjelovitosti skeniranog dokumenta i popratnih podataka korištenjem adekvatne informacijske opreme

Informacijski sustav uredskog poslovanja definiran je u sklopu standardne tehničke specifikacije informacijskog sustava uredskog poslovanja koji ga definira kao SEUP – Sustav elektroničkog uredskog poslovanja.

U cijeloj priči nove uredbe uredskog poslovanja pomaže Centrix2.

Što je Centrix2 i što omogućuje?

Centrix2 je sustav elektroničkog uredskog poslovanja (SEUP), a podržava i omogućava potpunu digitalizaciju procesa uredskog poslovanja sukladno novoj Uredbi o uredskom poslovanju i pripadnoj standardnoj tehničkoj specifikaciji informacijskog sustava uredskog poslovanja.

Centrix2 čine:

 • Obavezni modul evidencije, obrade i otpreme predmeta i pismena
 • Opcionalni modul koji čine urudžbiranje elektroničke pošte, integracija sa ZUP it sustavom, optičko prepoznavanje, elektronički potpis, integracija sa sustavom Pismohrane, povjerljivi urudžbeni zapisnik, Modul N
 • Usluge od povjerenja – ePotpis koji čine državno potpisno rješenje, FINA web ePotpis, AKD ePotpis

Funkcionalnost SEUP-a očituje se u povećanju broja postojećih funkcionalnosti s 27 na 60, uz bitnu napomenu kako navedene stavke ne obuhvaćaju sve postojeće funkcionalnosti Centrix2 sustava.

Navedene su samo funkcionalnosti definirane putem standardne tehničke specifikacije SEUP-a. Centrix2 nudi i niz dodatnih funkcionalnosti koje pružaju dodatnu podršku procesima uredskog poslovanja i procesima upravljanja dokumentacijom.

Pet koraka usklađivanja

Definirano je pet koraka za usklađivanje s novom Uredbom, a koraci usklađivanja su:

 1. Nadogradnja postojećih modula – implementacija i nadogradnja postojećih Centrix2 modula (npr. sučelje)
 2. Implementacija novih modula – koji podržavaju procese definirane novom Uredbom
 3. Edukacija djelatnika – o promjenama koje donosi nova Uredba i za rad u novim modulima
 4. Puštanje sustava u produkciju – postavljanje nove verzije Centrix2 i novih modula u produkcijski rad
 5. Podrška u početku rada – podrška djelatnika prema novoj Uredbi i s novim modulima

Zaključak

Centrix2 je savršen odgovor na moderne probleme uredskog poslovanja jer olakšava digitalizaciju te pridonosi kvaliteti povezanosti javnopravnih tijela s fizičkim i pravnim osobama.

Uz Centrix2 te detaljnu analizu i kvalitetnu provedbu plana digitalizacije uredskog poslovanja za Vas ne postoje prepreke.

Želite li unaprijediti svoje poslovanje, javite nam se s povjerenjem.