Priopćenje za medije: ‘eFondovi’ – informacije za javnost

1 prosinca, 2021
Omega Software

U proteklih nekoliko dana u dnevnom tisku i na portalima objavljeni su članci i intervjui o sustavu eFondovi u kojima se spominje naša tvrtka. Uočili smo niz neistina, krivih interpretacija i konstrukcija kojima se nanosi šteta ugledu naših djelatnika i tvrtke. Iz razloga zaštite ugleda tvrtke, profesionalnosti naših djelatnika i objektivnog informiranja zainteresirane javnosti dajemo sljedeće priopćenje:

Programsko rješenje „eFondovi“ je izrazito opsežan i kompleksan sustav koji pokriva cjelovito upravljanje EU fondovima za Programsko razdoblje 2014.-2020., a doveden je u status visoke završenosti i za novo Programsko razdoblje 2021.- 2027.

Opseg poslova i rokovi isporuke u predmetnim ugovorima su definirani od strane naručitelja Ministarstva Regionalnog Razvoja i Europskih Fondova (MRRFEU) za svaki pojedinačni ugovor u određenom vremenskom razdoblju, što znači da je svaki ugovor obuhvaćao različite nove module i funkcionalnosti, usklađenje s nacionalnim i europskim pravilnicima u provedbi procesa.

Svi ugovori dobiveni su temeljem otvorenog postupka javne nabave koji omogućava svakom zainteresiranom gospodarskom subjektu da sudjeluje u postupku savjetovanja ili postupku nuđenja sukladno Zakonu o javnoj nabavi i dostupni su na portalu javne nabave (EOJN).

Opseg radova i izvršenih usluga ovisio je isključivo o naručitelju – Ministarstvu Regionalnog Razvoja i Europskih Fondova (MRRFEU), te se razvoj dodatnih modula i funkcionalnosti naplaćivao sukladno utrošenom broju radnih dana (konzaltinga, razvoja, testiranja, implementacije).

Na cjelokupnom projektu kroz gotovo šest godina kontinuirano je radio velik broj stručnih djelatnika Omege Software d.o.o. (analitičara, konzultanata i razvojnih programera), koji su kumulativno u projekt „eFondovi“ uložili više od 15.000 čovjek/dana. Svi zahtjevi naručitelja bili su detaljno razrađeni, sve isporuke i radovi su dokumentirani, za svaku isporuku su postojali protokoli isporuke i prihvaćanja isporuke sa svim elementima projektne metodologije, a tijekom izvršenja Ugovora nije bilo reklamacije naručitelja što potvrđuju i primopredajni zapisnici.

Cjelokupan izvorni kod softvera, autorska i intelektualna prava isporučenog softvera te cjelokupna projektna dokumentacija, cijelo vrijeme je u vlasništvu naručitelja i neograničeno na raspolaganju na naručiteljevim serverima i s punim pristupom naručiteljevih stručnjaka, a sve sukladno dokumentaciji za nadmetanja i sklopljenim ugovorima.

Sustav je prošao i uspješno dobio potrebnu EU akreditaciju od ARPA-e (Agencija za reviziju sustava provedbe programa europske unije), koristi ga velik broj korisnika, državnih tijela, prijavitelja, (21 institucija ) i integriran je sa više sustava (NIAS-om, OIB registrom, Obrtnim registrom i drugim sustavima).

Najbolji dokaz o otvorenosti samog isporučenog rješenja je to što je aplikacija i izvorni kod istekom ugovora bez ikakvih problema prebačen u FINA-u (Financijsku agenciju) koja ga održava i dograđuje od srpnja ove godine.

Ponosni smo na našu ulogu i doprinos izgradnji ovog sustava na korist cijele RH, svih uključenih tijela državne uprave, korisnika sustava i prijavitelja.

Istovremeno, ističemo da Omega Software d.o.o. posjeduje niz međunarodnih certifikata i akreditacija Poslovne sigurnosti koji vrijede u NATO-u, EU te RH.

S poštovanjem

Omega Software d.o.o.