eFondovi

27 svibnja, 2021
efondovi

Sustav eFondovi informatički je sustav namijenjen za zabilježbu, pohranu i obradu podataka nužnih za financijsko praćenje i praćenje provedbe projekata sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Jedna je od usluga u okviru projekta e-Građani.

Sustav je u produkciji od studenog 2017. te osigurava primjenu e-kohezije kroz elektroničko podnošenje prijava.
eFondovi omogućavaju elektroničku dvosmjernu komunikaciju i razmjenu podataka između korisnika bespovratnih sredstava i nadležnih institucija te jednostavniju i u potpunosti elektroničku prijavu projekta. Za ugovorene projekte, korisnicima sredstava i djelatnicima nadležnih institucija omogućeno je kontinuirano i učinkovito upravljanje provedbom.

Sustavom je ostvarena lakša dostupnost i brža apsorpcija EU sredstava u Republici Hrvatskoj, kao i digitalizacija procesa postupka prijave i provedbe projekata što u konačnici dovodi do značajnog administrativnog rasterećenja za sve dionike procesa.

U sklopu sustava ima preko 20.000 korisnika na području države. Kroz sustav eFondovi izrađeno je više od 13.000 prijava i potpisano više od 4.000 projektnih ugovora.

Glavne koristi sustava eFondovi:
⦁ Dostupnost EU sredstava i jednak postupak prijave za sve pozive u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija,
⦁ Elektronička razmjena podataka i značajno smanjenje papirnate dokumentacije,
⦁ Elektroničko čuvanje podataka koje omogućuje jednostavniju dostupnost i transparentnost bitnih informacija,
⦁ Sigurnost ostvarena kroz NIAS autentifikaciju i osiguranje zaštite osobnih podataka,
⦁ Revizijski trag koji omogućuje povijesno praćenje informacija i odvijanja poslovnog procesa unutar sustava,
⦁ Smanjenje administrativnog tereta i mogućnosti pogreške krajnjih korisnika sustava kroz validacijska upozorenja i automatske izračune.

efondovi naslovna

Na zadovoljstvo krajnjih korisnika sustav je integriran s nekoliko različitih nacionalnih servisa kako bi se korisnicima omogućio jednostavan dohvat relevantnih podataka, kao i potvrdu njihove vjerodostojnosti. Sam sustav podržava poslovni proces od pripreme poziva i prijave projektnog prijedloga do ugovaranja, izvještavanja o provedbi i u konačnici pripreme financijskih podataka za dostavu Europskoj komisiji.

Na razvoju sustava eFondovi tijekom punih 5 godina sudjelovalo je više od 30 razvojnih inženjera i ukupno preko 50 IT stručnjaka. Kako se radi o razvoju kompleksnog i velikog sustava naš tim je u suradnji s Klijentom razvoj samog sustava organizirao po Scrum okviru, što je između ostalog omogućilo da sve zainteresirane strane budu upoznate s ciljevima kao i dugoročnom strategijom. S druge strane krajnjim se korisnicima omogućilo da čestim isporukama osjete “rast” sustava koji i danas isporukom sprinta, svaka dva tjedna dobiva novu, još napredniju verziju od prethodne.

Naš tim svakim danom sve više napreduje pa osim na razvoju sustava radi na internim procedurama i automatizacijama koje imaju direktan utjecaj na kvalitetnije i brže isporuke novih verzija.
Neke od dobrih praksi koju tim ima su i isporuke tijekom trajanja sprinta na testnu okolinu Klijenta, što omogućuju brzo dobivanje povratne informacije, automatske isporuke na razvojnu okolinu i jednostavno praćenje zahtjeva od zaprimanja do produkcije. Uz navedeno, pokrivenost sustava automatskim testovima jedan je od prioriteta tima kako bi održavanje sustava bilo što jednostavnije kako za korisnike tako i za razvojni tim u Omegi.

Linkovi:
⦁ Javni dio (stranica sa svim bitnim informacijama):

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS

⦁ Sustav za potencijalne prijavitelje i djelatnike institucija (prijava NIAS-om):

https://efondovi.mrrfeu.hr/Mis/Account/Login?ReturnUrl=%2FMIS%2F

⦁ Korisničke upute za sustav:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS/korisnicke-upute-i-kontakti