U čemu smo sudjelovali

Reference i EU projekti

Razvojna ispitivanja svjetiljke LEDA URBAN MX2

Naziv projekta:
Razvojna ispitivanja svjetiljke LEDA URBAN MX2

Kratki opis Projekta:
Društvo Omega software je 2021. godine prijavilo projekt „Razvojna ispitivanja svjetiljke LEDA URBAN MX2“ na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. 
Nakon odobrenja i izdavanja Vaučera, Društvo je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u siječnju 2021. godine započelo provedbu Projekta. Bespovratnom potporom za razvojna ispitivanja pametne svjetiljke LEDA URBAN MX2 Društvu je riješen problem nedovoljnih internih kapaciteta za provođenje razvojnih ispitivanja rasvjetnih tijela, što će mu olakšati plasman proizvoda na tržište, odnosno u konačnici ojačati konkurentnost.
 
Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:
Svrha Projekta je ojačati interne kapacitete društva Omega software za IRI, kroz suradnju sa ZIO na razvoju pametne svjetiljke LEDA URBAN MX2, što će osigurati potrebne preduvjete za komercijalizaciju razvijenog proizvoda i rast prodaje Društva na domaćem i inozemnom tržištu. 

Ukupna vrijednost Projekta: 112.531,25 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 90.025,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 63.017,50 HRK

Razdoblje provedbe Projekta (od- do): 26.01.2021. – 26.04.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šušnja
e-mail: info@omega-software.hr, tel: +385 1 6659 780

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr/

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost OMEGA SOFTWARE d.o.o.

Razvojna ispitivanja svjetiljke LEDA URBAN MX3

Naziv Projekta: 
Razvojna ispitivanja svjetiljke LEDA URBAN MX3
 
Kratki opis Projekta:
Društvo Omega software je 2021. godine prijavilo projekt „Razvojna ispitivanja svjetiljke LEDA URBAN MX3“ na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. 
Nakon odobrenja i izdavanja Vaučera, Društvo je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u svibnju 2021. godine započelo provedbu Projekta. Bespovratnom potporom za razvojna ispitivanja pametne svjetiljke LEDA URBAN MX3 Društvu je riješen problem nedovoljnih internih kapaciteta za provođenje razvojnih ispitivanja rasvjetnih tijela, što će mu olakšati plasman proizvoda na tržište, odnosno u konačnici ojačati konkurentnost.
 
Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:
Svrha Projekta je ojačati interne kapacitete društva Omega software za IRI, kroz suradnju sa ZIO na razvoju pametne svjetiljke LEDA URBAN MX3, što će osigurati potrebne preduvjete za komercijalizaciju razvijenog proizvoda i rast prodaje Društva na domaćem i inozemnom tržištu. 

Ukupna vrijednost Projekta: 128.125,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 102.500,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 71.750,50 HRK

Razdoblje provedbe Projekta (od- do): 07.05.2021. – 05.08.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šušnja

e-mail: info@omega-software.hr, tel: +385 1 6659 780

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr/

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost OMEGA SOFTWARE d.o.o.

Uvođenje sustava upravljanja ISO 14001 i ISO 17025

Naziv Projekta: 
Uvođenje sustava upravljanja ISO 14001 i ISO 17025

Kratki opis projekta:
Omega software d.o.o. je poduzeće koje od 2001. godine posluje u djelatnosti računalnog programiranja, a 2015. godine je, s ciljem disperzije rizika i širenja poslovanja, pokrenulo proizvodnju LED rasvjetnih tijela.
Poduzeće se 2019. godine prijavilo na javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme)“ s projektom „Uvođenje sustava upravljanja ISO 14001 i ISO 17025“.
Omega software d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u rujnu 2019. godine započela provedbu Projekta. Cilj Projekta kroz ulaganje usmjereno u primjenu normi ISO 14001 i ISO 17025, dostići razinu standarda kvalitete sustava upravljanja i povećanje sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime će se pridonijeti povjerenju kupaca i osigurati potrebni preduvjeti za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu.
 
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Svrha Projekta društva Omega software je kroz ulaganje usmjereno u primjenu normi ISO 14001 i ISO 17025, dostići razinu standarda kvalitete sustava upravljanja i povećanje sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime će se pridonijeti povjerenju kupaca i osigurati potrebni preduvjeti za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu. Projektom će Prijavitelj riješiti problem neposjedovanja akreditacije ispitnog svjetlometrijskog laboratorija, čime se dokazuje da je stručno i tehnički osposobljen za rad u skladu s međunarodno prihvaćenim pravilima te nesukladnosti proizvodnog procesa sa zahtjevima upravljanja okolišem, što će mu olakšati plasman proizvoda i usluga na tržište, odnosno u konačnici ojačati njegovu konkurentnost.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 105.530,00

Ukupni prihvatljivi troškovi (u HRK): 92,530,00

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 60.144,50

Razdoblje provedbe projekta (od- do): 03.09.2019. – 03.12.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šušnja

e-mail: info@omega-software.hr

tel: tel: +385 1 6659 780

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr/
Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost OMEGA SOFTWARE d.o.o.

Razvojna ispitivanja svjetiljke LEDA URBAN LX2

Naziv projekta:
Razvojna ispitivanja svjetiljke LEDA URBAN LX2

Kratki opis Projekta:
Društvo Omega software je 2020. godine prijavilo projekt „Razvojna ispitivanja svjetiljke LEDA URBAN LX2“ na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. 
Nakon odobrenja i izdavanja Vaučera, Društvo je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u srpnju 2020. godine započelo provedbu Projekta. Bespovratnom potporom za razvojna ispitivanja pametne svjetiljke LEDA URBAN LX2 Društvu je riješen problem nedovoljnih internih kapaciteta za provođenje razvojnih ispitivanja rasvjetnih tijela, što će mu olakšati plasman proizvoda na tržište, odnosno u konačnici ojačati konkurentnost.
 
Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:
Svrha Projekta je ojačati interne kapacitete društva Omega software za IRI, kroz suradnju sa ZIO na razvoju pametne svjetiljke LEDA URBAN LX2, što će osigurati potrebne preduvjete za komercijalizaciju razvijenog proizvoda i rast prodaje Društva na domaćem i inozemnom tržištu. 

Ukupna vrijednost Projekta: 118.187,50 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 94.550,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 66.185,00 HRK

Razdoblje provedbe Projekta (od- do): 15.07.2020. – 15.10.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šušnja
e-mail: info@omega-software.hr, tel: +385 1 6659 780

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr/

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost OMEGA SOFTWARE d.o.o.

Certifikacija novorazvijenih LEDA rasvjetnih tijela generacije X

Naziv projekta:
Certifikacija novorazvijenih LEDA rasvjetnih tijela generacije X

Kratki opis projekta:
Omega software d.o.o. je poduzeće koje od 2001. godine posluje u djelatnosti računalnog programiranja, a 2015. godine je, s ciljem disperzije rizika i širenja poslovanja, pokrenulo proizvodnju LED rasvjetnih tijela.
Poduzeće se 2019. godine prijavilo na javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ s projektom „Certifikacija novorazvijenih LEDA rasvjetnih tijela generacije X“.

Omega software d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u svibnju 2019. godine započela provedbu Projekta. Cilj Projekta je je kroz ulaganje usmjereno u stjecanje certifikata za osam novorazvijenih proizvoda LEDA rasvjetnih tijela generacije X osigurati preduvjete za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu te povećati ukupnu konkurentnost poduzeća.
 
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Svrha Projekta društva Omega software je kroz ulaganje usmjereno u stjecanje certifikata za osam novorazvijenih proizvoda LEDA rasvjetnih tijela generacije X osigurati preduvjete za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu te povećati ukupnu konkurentnost poduzeća. Projektom će Prijavitelj riješiti problem potrebnog usklađivanja proizvoda s normativnim zahtjevima tržišta EU-a, što će mu omogućiti plasman proizvoda na tržište, odnosno u konačnici ojačati njegovu konkurentnost.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 966.455,00

Ukupni prihvatljivi troškovi (u HRK): 945.955,00

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 614.870,75

Razdoblje provedbe projekta (od- do): 10.5.2019. – 10.08.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šušnja
e-mail: info@omega-software.hr, tel: +385 1 6659 780

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr/
Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost OMEGA SOFTWARE d.o.o.

Razvojna ispitivanja pametne svjetiljke LEDA URBAN MX-100

Naziv projekta:
Razvojna ispitivanja pametne svjetiljke LEDA URBAN MX-100

Kratki opis Projekta:
Društvo Omega software se 2019. godine prijavilo na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, s projektom „Razvojna ispitivanja pametne svjetiljke LEDA URBAN MX-100“.
 
Nakon odobrenja i izdavanja Vaučera, Društvo je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u lipnju 2019. godine započelo provedbu Projekta. Bespovratnom potporom za razvojna ispitivanja pametne svjetiljke LEDA URBAN MX-100 Društvu je riješen problem nedovoljnih internih kapaciteta za provođenje razvojnih ispitivanja rasvjetnih tijela, što će mu olakšati plasman proizvoda na tržište, odnosno u konačnici ojačati konkurentnost.
 
Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:
Svrha Projekta je ojačati interne kapacitete društva Omega software za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkom organizacijom na razvoju pametne svjetiljke LEDA URBAN MX-100, što će osigurati potrebne preduvjete za komercijalizaciju razvijenog proizvoda i rast prodaje Društva na domaćem i inozemnom tržištu.

Ukupna vrijednost Projekta: 91.125,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 72.900,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 51.030,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od- do): 21.06.2019. – 19.10.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šušnja
e-mail: info@omega-software.hr, tel: +385 1 6659 780

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr/

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost OMEGA SOFTWARE d.o.o.

Razvojna ispitivanja pametne svjetiljke LEDA URBAN MX-101

Naziv projekta:
Razvojna ispitivanja pametne svjetiljke LEDA URBAN MX-101

Kratki opis Projekta:
Društvo Omega software se 2019. godine prijavilo na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, s projektom „Razvojna ispitivanja pametne svjetiljke LEDA URBAN MX-101“.
 
Nakon odobrenja i izdavanja Vaučera, Društvo je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u prosincu 2019. godine započelo provedbu Projekta. Bespovratnom potporom za razvojna ispitivanja pametne svjetiljke LEDA URBAN MX-101. Time je Društvu je riješen problem nedovoljnih internih kapaciteta za provođenje razvojnih ispitivanja rasvjetnih tijela, što će mu olakšati plasman proizvoda na tržište, odnosno u konačnici ojačati konkurentnost.
 
Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:
Svrha Projekta je ojačati interne kapacitete društva Omega software za IRI, kroz suradnju sa ZIO na razvoju pametne svjetiljke LEDA URBAN MX-101, što će osigurati potrebne preduvjete za komercijalizaciju razvijenog proizvoda i rast prodaje Društva na domaćem i inozemnom tržištu. 

Ukupna vrijednost Projekta: 118.062,50 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 94.450,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 66.115,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od- do): 06.12.2019. – 31.1.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šušnja
e-mail: info@omega-software.hr, tel: +385 1 6659 780

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr/

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost OMEGA SOFTWARE d.o.o.

Povećanje konkurentnosti poduzeća internacionalizacijom poslovanja

Naziv projekta:
Povećanje konkurentnosti poduzeća internacionalizacijom poslovanja

Kratki opis projekta:
Omega software d.o.o. je poduzeće koje od 2001. godine posluje u djelatnosti računalnog programiranja, a 2015. godine je, s ciljem disperzije rizika i širenja poslovanja, pokrenulo proizvodnju LED rasvjetnih tijela.
Poduzeće se 2017. godine prijavilo na javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ s projektom „Povećanje konkurentnosti poduzeća internacionalizacijom poslovanja“.
Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnog poziva Omega software d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u ožujku 2018. godine započela provedbu Projekta. Cilj Projekta je ojačati međunarodnu konkurentnost poduzeća predstavljanjem proizvoda i usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu, kroz B2B razgovore, ostvarivanje poslovne suradnje s inozemnim partnerima i povećanje prihoda od prodaje.
 
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Provedbom Projekta kroz sudjelovanje na B2B međunarodnim sajmovima omogućit će se jačanje međunarodne konkurentnosti poduzeća predstavljanjem IKT i LED proizvoda i usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu, ostvarivanje poslovne suradnje s inozemnim partnerima i povećanje prihoda od prodaje izlaskom na nova tržišta.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 188.261,45

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 117.000,00

Razdoblje provedbe projekta (od- do): 1.3.2018. – 1.12.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šušnja
e-mail: info@omega-software.hr, tel: +385 1 6659 780

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr/

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost OMEGA SOFTWARE d.o.o.

Razvoj otvorene pametne mreže energetski učinkovite LED rasvjete

Naziv projekta:
Razvoj otvorene pametne mreže energetski učinkovite LED rasvjete

Kratki opis Projekta:
Omega software d.o.o. je IT poduzeće koje je 2015. godine u svrhu disperzije rizika i širenja poslovanja pokrenulo proizvodnju LED rasvjetnih tijela.
2017. godine poduzeće se prijavilo na javni poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.01) Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta s projektom „Razvoj otvorene pametne mreže energetski učinkovite LED rasvjete“.
Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnog poziva Omega software d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u rujnu 2018. godine započelo provedbu Projekta. Cilj projekta je povećanje ulaganjem u istraživanje i razvoj u cilju razvoja pametnog LED sustava javne rasvjete kroz suradnju s Fakultetom elektrotehnike i računarstva omogućiti jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije novih proizvoda i usluga.
 
Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:
Projekt će rezultirati razvojem pametne, energetski učinkovite, međusobno povezane javne rasvjete te svestranog sustava javne rasvjete koji će biti platforma za uspostavu pametnog grada. Projekt će sadržavati inovativna rješenja u sustavu javne rasvjete. Zahvaljujući inovaciji sustav rasvjete imat će naprednije performanse od postojećih koji koriste istu tehnologiju. Proizvod će biti novost u ponudi poduzeća. Očekivani rezultati projekta su internacionalizacija poslovanja, povećanje konkurentnosti i prihoda te otvaranje novih radnih mjesta. Projekt ima izuzetan pozitivni utjecaj na okoliš jer će se primjenom rješenja smanjiti utjecaj emisije CO2, nepotrebnog zračenja baznih stanica, nepotrebnog emitiranja topline iz standardnih žarulja, svjetlosno zagađenje te smanjenje potrošnje električne energije.
 
Ukupna vrijednost Projekta: 3.498.286,94 kune
Iznos koji sufinancira EU ( u HRK): 2.122.588,46 kuna
Razdoblje provedbe projekta (od- do): 10.09.2018. – 10.06.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šušnja
e-mail: info@omega-software.hr, tel: +385 1 6659 780

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost OMEGA SOFTWARE d.o.o.

Certifikacijom LED proizvoda do novih tržišta

Naziv projekta:
Certifikacijom LED proizvoda do novih tržišta

Kratki opis projekta: Svrha projekta je realizacijom ispitivanja i certifikacijom LED proizvodnog asortimana povećati konkurentnost poduzeća, omogućiti povećanje prihoda od prodaje na domaćem tržištu i izvoz na međunarodna tržišta.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Omega software će provedbom ovog projekta realizirati provjeru sukladnosti i ishoditi certifikat za 28 proizvoda iz asortimana LED rasvjete.
Certifikat će omogućiti značajno veću konkurentnost proizvoda što će omogućiti internacionalizaciju primarno na području Europske unije
Ukupna vrijednost projekta: 386.488,00 kn, iznos koji sufinancira EU: 243.487,44 kn
Razdoblje provedbe projekta: 11.2017. – 04.2018.
Kontakt osoba za više informacija: Josip Šušnja

e-mail: info@omega-software.hr,
tel: +385 1 6659 780

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020