Omega Software na 40. Mreža Smart Day-u

7 srpnja, 2023
Omega Software na 40. Mreža Smart Day-u

Digitalizirana Hrvatska s BGA-om – bila je tema 40MSDA-a na kojoj je Omega Software d.o.o. predstavila BGA – moderno rješenje za proračunsko računovodstvo, koje je specifična verzija ERP-a specijalizirana za government / budget sustave, gdje su pravila knjiženja poslovnih događaja drugačija.

BGA osigurava pristup aplikaciji korisnicima s bilo kojeg mjesta putem računala, tableta ili mobilnih telefona, a idealan je za korisnike koji žele vlastite visoko specijalizirane module, u potpunosti prema vlastitim potrebama integrirane u svoje ERP rješenje.

BGA također omogućava praćenje dobavljača, te generiranje upita prema dobavljačima, izradu narudžbenica i praćenje naručenih i isporučenih dobara i usluga.

Senior poslovna analitičarka u Omega Software-u Maida Musić Brkić održala je prezentaciju te detaljno opisala primjere implementacije BGA naglašavajući sve prednosti koje ovo rješenje omogućuje poslovnim i javnim subjektima, s posebnim naglaskom na module financija i računovodstva, nabave, putnih naloga i skladišnog poslovanja.

Za kvalitetnu rasprava na panel diskusiji Centralno planiranje, praćenje i izvještavanje izvršenja proračunskih korisnika koju je moderirao glavni urednik Mreže Oleg Maštruko, zaslužni su: tech konzultant Marko Rakar, načelnica Sektora za financijske poslove u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Mirela Zagorac, senior poslovna analitičarka Omega Softwarea Maida Musić Brkić i član Uprave za operacije Omega Softwarea Željko Tandarić.

Željko Tandarić ukazao je na razlike primjene ERP sustava kod javnih i privatnih korisnika naglašavajući kako je kod privatnih korisnika fokus prije svega na kontroli sredstava i imovine, a kod javnih korisnika na kontroli troškova i transparentnosti trošenja sredstava. Mirela Zagorec potvrdila je kako je transparentnost trošenja sredstava ključna u javnom sektoru te da automatizacija omogućuje brže rješavanje administrativnih poslova a zaposlenicima omogućuje više vremena za kreativna rješenja. Maida Musić Brkić istaknula je kako je kod privatnih korisnika primjena ERP-a kreativnija nego u javnom sektoru. Marko Rakar je ustvrdio kako bi bilo korisno u nekim elementima ERP-a kao što su klasifikacija i kontrola troškova u javnim institucijama primjenjivati modele umjetne inteligencije.

Video pogledajte na: Mreža Smart Day 40 @ Bug.hr

Ekipa, čestitke na super eventu i zanimljivim prezentacijama! ?