Politika privatnosti za aplikaciju mCentrix

Zadnje ažuriranje: 29. studenog 2022.

Omega software d.o.o., Kamenarka 37, 10010, Zagreb, OIB: 40102169932 (u daljnjem tekstu: “Omega“) kao odgovorno društvo brine o Vašoj privatnosti i zaštiti Vaših osobnih podataka.

Omega je u svom poslovanju prepoznala važnost informacijske sigurnosti kao jedan od ključnih faktora koji unapređuju kvalitetu isporuke, te je razvila i implementirala sustav upravljanja sigurnošću informacijama kojim se obvezuje na zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti informacija cjelokupne imovine u svrhu ispunjenja regulatornih, operativnih i ugovornih zahtjeva.

Poštujemo Vašu privatnost i željeli bismo Vam u ovom dokumentu („Politika privatnosti za aplikaciju mCentrix“) na jasan i transparentan način dati informacije o tome koje osobne podatke prikupljamo, kao i o pravnim osnovama na temelju kojih obrađujemo osobne podatke. 

Ova „Politika privatnosti za aplikaciju mCentrix“ opisuje Omegina pravila i postupke o prikupljanju, korištenju i otkrivanju Vaših podataka kada koristite uslugu i govore Vam o Vašim pravima na privatnost i kako ste zaštićeni od strane zakona.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Riječi čije je početno slovo veliko imaju značenja definirana pod sljedećim uvjetima. Sljedeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ovih Pravila privatnosti:

 • Korisnički račun znači jedinstveni račun kreiran za Vas za pristup našoj usluzi ili dijelovima naše usluge
 • Društvo znači subjekt koji kontrolira, kontrolira ga ili je pod zajedničkom kontrolom sa sudionikom, pri čemu “kontrola” znači vlasništvo nad 50% ili više dionica, vlasničkog udjela ili drugih vrijednosnih papira koji imaju pravo glasa pri izboru direktora ili drugog organa upravljanja 
 • Aplikacija označava softverski program pod nazivom mCentrix (pružatelj Omega) koji preuzimate na bilo koji elektronički uređaj 
 • Država se odnosi na Republiku Hrvatsku
 • Uređaj označava svaki elektronički uređaj koji može pristupiti mCentrix-u, poput računala, mobilnog telefona ili digitalnog tableta
 • Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu osobu ili osobu koju je moguće identificirati
 • Pružatelj usluga označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje podatke u ime Društva. Odnosi se na tvrtke treće strane ili pojedince zaposlene u Omegi za izvršavanje i pružanje mCentrix-a u ime Omege, pružanje usluga povezanih s Aplikacijom ili pomoć Društvu u analizi korištenja same Aplikacije
 • Podaci o korištenju odnose se na podatke prikupljene automatski, bilo generirane korištenjem Aplikacije ili iz same infrastrukture Aplikacije (na primjer, trajanje posjeta stranici)
 • Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Aplikaciju, ili tvrtku ili drugu pravnu osobu u ime koje ta osoba pristupa ili koristi Aplikaciju, prema potrebi

Prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Osobni podaci

Tijekom korištenja naše Aplikacije, možemo od vas tražiti da nam dostavite određene osobne podatke koji se mogu koristiti za kontakt ili identifikaciju. Podaci koji mogu identificirati osobu mogu uključivati, ali nisu ograničeni na podatke o korištenju.

Osobni podaci koje navedete mogu vam omogućiti pristup različitim funkcionalnostima Aplikacije koje su vam dostupne kao registriranom korisniku.

Podaci o korištenju

Podaci o korištenju prikupljaju se automatski prilikom korištenja Aplikacije.

Podaci o korištenju mogu uključivati ​​informacije kao što su adresa internetskog protokola Vašeg uređaja (npr. IP adresa), vrijeme i datum Vašeg posjeta, vrijeme provedeno u Aplikaciji, jedinstvene identifikatore uređaja koji koristite i druge dijagnostičke podatke.

Kada Aplikaciji pristupite pomoću mobilnog uređaja ili putem njega, možemo automatski prikupiti određene podatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID Vašeg mobilnog uređaja, IP adresu Vašeg mobilnog uređaja, Vaš mobilni operativni sustav, vrstu mobilnog internetskog preglednika koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Korištenje Vaših osobnih podataka

Društvo može koristiti osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Za pružanje i održavanje Aplikacije uključujući praćenje korištenja
 • Za upravljanje Vašim računom pri  registraciji kao korisnika usluge
 • Za održavanje, razvoj, usklađenost i preuzimanje novijih verzija Aplikacije 
 • Za upravljanje i praćenje Vaših zahtjeva za obradu i elektronički potpis dokumentacije
 • Vaše podatke možemo koristiti za poslovne prijenose kao što su procjena ili provođenje spajanja, prodaja, restrukturiranje, reorganizacija, raspuštanja ili druge vrste prodaja ili prijenosa neke ili cijele naše imovine, bilo kao neograničeno poslovanje ili kao dio stečaja, likvidacije, ili sličan postupak, u kojem su osobni podaci koje držimo o korisnicima naših usluga među prenesenom imovinom
 • Vaše podatke možemo koristiti u druge svrhe, kao što je analiza podataka, prepoznavanje trendova korištenja, za procjenu i poboljšanje naše Aplikacije i Vašeg iskustva

Vaše osobne podatke možemo podijeliti u sljedećim situacijama:

 • Vaše osobne podatke možemo dijeliti s Pružateljima usluga kako bismo pratili i analizirali korištenje naše Usluge, kako bismo Vas kontaktirali
 • Vaše osobne podatke možemo podijeliti/prenijeti u vezi ili tijekom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine Društva, financiranju ili stjecanju cijelog ili dijela našeg poslovanja drugoj tvrtki
 • Vaše podatke možemo podijeliti s našim pridruženim društvima, u kojem slučaju ćemo od tih pridruženih društava zahtijevati da poštuju ovu Politiku privatnosti, povezana društva uključuju našu matičnu tvrtku i sve druge podružnice, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge tvrtke koje kontroliramo ili koje su pod zajedničkom kontrolom s nama
 • Vaše podatke možemo podijeliti s našim poslovnim partnerima kako bismo Vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije
 • Vaše podatke možemo podijeliti s drugim korisnicima u cilju administriranja  Aplikacije  i korisničkih prava i uloga
 • Vaše osobne podatke možemo otkriti u bilo koju drugu svrhu uz Vaš pristanak
 • U određenim zakonom predviđenim slučajevima imamo pravnu obvezu dostaviti Vaše osobne podatke nadležnim državnim tijelima, temeljem zakonom osnovanog zahtjeva
 • Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU
 • Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga

Zadržavanje Vaših osobnih podataka

Omega će zadržati Vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. 

Zadržat ćemo i koristiti Vaše osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za poštivanje naših zakonskih obveza (na primjer, ako smo dužni zadržati Vaše podatke kako bismo bili u skladu s primjenjivim zakonima), rješavanje sporova i provođenje naših pravnih ugovora i politika.

Omega će također zadržati podatke o korištenju za potrebe interne analize. Podaci o korištenju općenito se čuvaju kraće vremensko razdoblje, osim kada se ti podaci koriste za jačanje sigurnosti ili poboljšanje funkcionalnosti naše usluge, ili kada smo zakonski obvezni čuvati te podatke dulje vremensko razdoblje.

Prijenos Vaših osobnih podataka

Vaši podaci, uključujući osobne podatke, obrađuju se u poslovnim uredima Društva i na svim drugim mjestima gdje se nalaze stranke uključene u obradu. To znači da se ti podaci mogu prenijeti i održavati na računalima koja se nalaze izvan Vaše države, pokrajine, državne ili druge vladine nadležnosti gdje se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz Vaše nadležnosti.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti nakon čega slijedi Vaše podnošenje osobnih informacija predstavlja Vaš pristanak na navedeni prijenos.

Omega će poduzeti sve razumno potrebne korake kako bi osigurala da se s Vašim podacima postupa sigurno i u skladu s ovom Politikom privatnosti i neće doći do prijenosa Vaših osobnih podataka u organizaciju ili državu osim ako postoje odgovarajuće kontrole uključujući sigurnost Vaših podataka i ostalih osobnih podataka.

Izbrišite svoje osobne podatke

Imate pravo zatražiti da vam pomognemo u brisanju osobnih podataka koje smo prikupili o vama. Imajte na umu, međutim, da ćemo možda trebati zadržati određene podatke kada za to imamo zakonsku obvezu ili zakonsku osnovu.

Otkrivanje Vaših osobnih podataka

Poslovne transakcije

Ako je Društvo uključeno u spajanje, stjecanje ili prodaju imovine, Vaši osobni podaci mogu biti preneseni. Poslat ćemo obavijest prije nego što se Vaši osobni podaci prenesu i postanu podložni različitim Pravilima privatnosti.

Provedba zakona

Pod određenim okolnostima, od Društva se može tražiti da otkrije Vaše osobne podatke ako to zahtijeva zakon ili kao odgovor na valjane zahtjeve javnih tijela (npr. suda ili vladine agencije).

Ostali zakonski zahtjevi

Tvrtka može otkriti Vaše osobne podatke ako je takva radnja neophodna za:

 • Poštivanje zakonskih obveza
 • Zaštitu prava ili imovine Društva
 • Sprječavanje ili istraživanje moguće zlouporabe u vezi s uslugom
 • Zaštitu osobne sigurnosti korisnika usluge ili javnosti
 • Zaštite od pravne odgovornosti

Sigurnost Vaših osobnih podataka

Sigurnost Vaših osobnih podataka važna nam je, ali imajte na umu da nijedna metoda prijenosa putem interneta ili metoda elektroničke pohrane nije 100% sigurna. Iako nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu Vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti njihovu apsolutnu sigurnost.

Veze na druge web stranice

Naša usluga može sadržavati poveznice na druge web stranice kojima ne upravljamo mi. Ako kliknete na poveznicu treće strane, bit ćete preusmjereni na stranicu te treće strane. Toplo Vam savjetujemo da pregledate Politiku privatnosti svake stranice koju posjetite.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj, pravila o privatnosti ili praksu bilo kojih stranica ili usluga trećih strana.

Promjene ovih Pravila privatnosti

S vremena na vrijeme možemo ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavijestit ćemo Vas o svim promjenama objavljivanjem novih Pravila privatnosti.

Obavijestit ćemo vas putem e-pošte i/ili istaknute obavijesti na našoj Aplikaciji prije nego što promjena stupi na snagu i ažurirati datum “Zadnje ažuriranje” na vrhu ovih Pravila privatnosti.

Savjetujemo Vam da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti radi eventualnih promjena. Promjene ovih Pravila o privatnosti stupaju na snagu s datumom objave u Aplikaciji.

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja o ovim Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati popunjavanjem forme na sljedećoj web stranici: https://www.omega-software.eu/kontakt/