Priopćenje za medije; Ispravak netočnih navoda u tjedniku „Nacional“

28 ožujka, 2022
Priopćenje za medije

Priopćenje za medije

Ispravak netočnih navoda u tjedniku „Nacional“

Nastavno na tvrdnje iznesene u članku od 22.ožujka 2022., u tjedniku „Nacional“, a koje sadrže niz neistinitih, netočnih te nepotpunih podataka i interpretacija koje, osim što nanose štetu društvu Omega Software d.o.o., dovode i čitatelje u zabludu, zatražili smo objavu ispravka od glavnog urednika, prema članku 40. i 41. Zakona o medijima te se ujedno ovaj zahtjev ima smatrati i zahtjevom nakladniku u smislu odredaba članka 22. Zakona o medijima.

Podnositelj zahtjeva za ispravkom, trgovačko društvo Omega Software d.o.o. zahtijeva objavu ispravka sljedećeg sadržaja:

„U tjedniku NACIONAL br. 1248 je 22. ožujka 2022. na naslovnici te u članku na stranicama 8-12 objavljeno „Bit će krvi do koljena. Provući ćemo te kroz blato” „EKSKLUZIVNO Novi skandal potresa Plenkovićevu vladu. Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Nataša Tramišak našla se zbog tvrtke Omega Software na udaru dvojice HDZ-ovih političkih lobista, a potom je primila zlokobne mafijaške prijetnje“ „Nakon što je ograničila utjecaj tvrtke Omega Software na dodjelu sredstava EU-a, bivši potpredsjednik Sabora Milijan Brkić i specijalni savjetnik premijera Plenkovića Zvonimir Savić toliko su je pritisnuli da se ona osjeća ugroženo i nezaštićeno. Zaprijetila je da će sve prijaviti EU-u, čak pomišlja tražiti politički azil u Bruxellesu. NATAŠA TRAMIŠAK: ‘Slučaj je povezan s istragom DORH-a, kad dođe vrijeme, odgovorit ću na sve upite’“ objavljen je cijeli niz netočnih informacija koji štete poslovnom ugledu društva Omega Software d.o.o.

Društvo Omega Software d.o.o. ili njegovi zaposlenici nikada nisu radili pritisak bilo koje vrste prema ikome, a kamoli prijetili ikome, osobito ne ministrici Nataši Tramišak i to niti izravno ni neizravno, preko drugih osoba kao posrednika te ujedno oštro opovrgava takve navode kao neistine.

Omega Software d.o.o. nikada nije angažirala osobe koje se spominju u članku u „Nacionalu“  ili bilo koje druge osobe da posreduju, lobiraju ili na bilo koji drugi način utječu kod bilo kojeg člana Vlade RH ili kod ministrice Nataše Tramišak ili bilo koje druge osobe ili institucije. Stavljanjem u kontekst društva Omega Software  i „mafijaške zlokobne prijetnje“  se bez ikakvog temelja društvo Omega Software povezuje s kaznenim djelima te se narušava poslovni ugled i integritet društva koje već više od 20 godina uspješno posluje na IT tržištu.

Omega Software d.o.o. nikada nije imalo ikakav utjecaj na dodjelu sredstava iz fondova EU-a, niti je „upravljala njim“, tako da ministrica Nataša Tramišak niti nije mogla  ograničiti utjecaj koji nije ni postojao.

Omega Software je ispunilo sve svoje obveze u opsegu i količini sukladno ugovornim obvezama, a sva dokumentacija dostupna je na Portalu javne nabave EOJN. Predstavnici društva Omega Software su jedini izravan ili neizravan kontakt s ministricom Tramišak imali u veljači 2021., putem elektroničke pošte, a vezano uz dogovor oko termina sastanka, koji sastanak je otkazan neposredno prije predviđenog termina istog.

Sustav e Fondovi je operativno funkcionalan od 2017. te u cijelom razdoblju korištenja aplikacije nije bilo niti jedne indicije ili sumnje da je sustav kompromitiran na bilo koji način.

Dapače, sustav e Fondovi je od strane PPMI – vodeće Europske istraživačke agencije koja je radila studiju za potrebe DG Regio (European Commission for Regions)  prepoznala i uvrstila sustav e Fondovi  kao primjer dobre prakse razvoja takvog tipa  sustava na razini cijele EU. Omega Software d.o.o. nikada nije upravljala niti kontrolirala, a niti je ikako mogla, dodjelu sredstava iz fondova EU.

Sukladno ugovorima, cjelokupni software, izvorni kod softwarea, autorska i intelektualna prava isporučenog softwarea te cjelokupna projektna dokumentacija, cijelo je razdoblje korištenja  isključivo u vlasništvu i pod nadzorom naručitelja, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), na naručiteljevim serverima i s punim pristupom naručiteljevih stručnjaka.

Spomenuti sustav je prošao i uspješno dobio potrebnu EU akreditaciju od ARPA-e (Agencija za reviziju sustava provedbe programa europske unije), koristi ga velik broj korisnika, državnih tijela, prijavitelja, (21 institucija) te je integriran s više sustava (NIAS-om, OIB registrom, Obrtnim registrom i drugim sustavima), stoga  tvrdnje iz članka nisu istinite niti utemeljene na činjenicama.

Omega Software d.o.o. imala je sa predstavnicima ministarstva korektnu i stalnu komunikaciju za svo vrijeme trajanja predmetnog ugovora te nije bilo potrebe za nikakvim dodatnim posredovanjem trećih osoba.

Omega Software pregovarala je sa predstavnicima ministarstva o dopunama, aneksu predmetnog ugovora i nastavku suradnje doslovno do trenutka objave ministrice da će navedeni posao direktno predati FINA-i, a umjesto raspisivanja javnog nadmetanja. O tome je društvo Omega Software obaviješteno pismeno 14. srpnja 2021. uz napomenu da ministarstvo neće s Omegom Software sklopiti dodatak Ugovoru (koji je dostavljen od strane ministarstva 05. srpnja 2021. godine) o kojem Dodatku ugovora se do tada razgovaralo.

Iz toga proizlazi da od strane ministrice Tramišak nije niti postojala volja da se omogući tržišna utakmica raspisivanjem natječaja, a koja bi bila moguća raspisivanjem javnog natječaja. Od srpnja 2021. društvo Omega Software nije ni u kakvom poslovnom ili ugovornom odnosu s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

Činjenica da su MRRFEU (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) i FINA (Financijska agencija) dana 12.07.2021. potpisale Sporazum o pružanju podrške sustavu e Fondovi daje odgovor na pitanje da Omega Software d.o.o. nije jedini mogući pružatelj predmetnih usluga, odnosno da su uvjeti koji su bili raspisani u ranijim natječajima bili temeljeni na kompetencijama koje postoje u mnogobrojnim domaćim i stranim IT tvrtkama.

Omega Software d.o.o. nema niti je imala tajnih, skrivenih ili prikrivenih članova društva, svi osnivači i odgovorne osobe javno su objavljeni u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, odnosno Registru stvarnih vlasnika. Vlasnička struktura društva Omega Software d.o.o. vrlo lako je provjerljiva.

Omega Software d.o.o. nema saznanja o nikakvim izvidima i istragama nadležnih tijela kaznenog progona Republike Hrvatske te društvo nikada nije bilo predmetom radnji tijela kaznenog progona.

Omega Software d.o.o. nije bila jedini ponuditelj za sustav eFondovi što se može vrlo jednostavno provjeriti na Elektronskom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=588901 gdje se nalaze svi dokumenti vezani za navedeni natječaj, a između ostalog i Zapisnik o javnom otvaranju ponuda u kojem su navedeni svi ponuditelji.

Programsko rješenje „eFondovi“ je izrazito važan, opsežan i kompleksni sustav koji pokriva cjelovito upravljanje EU fondovima za Programsko razdoblje 2014.-2020., a doveden je u status visoke završenosti i za novo Programsko razdoblje 2021.-2027. Na njemu su sa velikim zalaganjem i visokom predanošću radili najbolji stručnjaci društva Omega Software te su usluge isporučene sukladno najboljim industrijskim praksama i standardima.

Sukladno preuzetim ugovornim obvezama Omega Software d.o.o. je naručitelju isporučila cjelokupan kod, projektnu i razvojnu dokumentaciju. To je evidentirano u obostrano potpisanom primopredajnom zapisniku od 17.08.2021.

Skrećemo pozornost i na činjenicu da Omega software nije dobila nikakav upit za nadopunom isporučenog koda ili dokumentacije i kako je kompletno MIS rješenje eFondovi neprekidno dostupno svim svojim korisnicima na URL-u https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS/.

Pored toga, čvrsto stojimo iza tvrdnje da su svi ugovori sklopljeni i izvedeni sukladno važećim zakonskim obvezama i propisima“.

U Zagrebu, 25. ožujka 2022.

OMEGA SOFTWARE d.o.o.