Custom rješenja

Rješenja po vašoj mjeri

Custom rješenja su ona na kojima kontinuirano dokazujemo baš sve naše vještine – kreativnost, domenska znanja i tehnološku jačinu.

Vrhunska rješenja krojena po potrebama korisnika donose jasna i očita poboljšanja poslovnih modela. Omega Software podržava korisnike u svakom koraku puta.

Omega Software Image 3

Da bi bilo koje rješenje donijelo prava poboljšanja, prolazi kroz ruke naših stručnjaka u velikom broju iteracija:

N

Upoznavanje s procesima

Naši domenski stručnjaci i konzultanti upoznaju se s procesima korisnika, analiziraju ih i definiraju kako bi stvorili prototip novog sustava

N

Automatizacija

Stvara se model poslovne arhitekture koja sadržava više elemenata automatizacije poslovnih procesa

N

Arhitektura sustava

Razvojni Inženjeri izrađuju arhitekturu sustava te modeliraju baze podataka potrebne za izvršenje novih poboljšanih procesa

N

Praćenje razvoja

Formira se razvojni tim razvojnih inženjera, konzultanata i domenskih stručnjaka koji razvijaju i prate razvoj novog rješenja uz kontinuiranu komunikaciju s korisnikom

U našem radu podržavamo korisnike i u svim pratećim aktivnostima koje dolaze uz implementaciju i korištenje novog rješenja:

⦁ Osiguravamo digitalnu transformaciju core procesa korisnika
⦁ Poboljšavamo poslovni model naših korisnika
⦁ Automatiziramo poslovne procese
⦁ Pomažemo otvoriti nove digitalne kanale komunikacije naših korisnika
⦁ Modeliramo procese prikupljanja i obrade podataka
⦁ Provodimo GDPR u praksi, gradimo pouzdanost i povjerenje naših korisnika
⦁ Upravljamo promjenama (change management)

Ponosni smo na naša dva „core-a“

Tehnološka izvrsnost i domenska znanja konzultanata

Uz brojne tehnologije koje svakodnevno koristimo,

radimo i na podlogama za primjenu naprednih digitalnih tehnologija u području:

Web frontend

Angular / Angular JS

React / React JS

Javascript

Machine learning

Object Detection

Computer Vision

NLP

Signal Processing

Deep Neural Networks

Web backend

.Net / .Net Core

ASP .Net

Java

Reporting

Crystal Reports

Microsoft Reporting

PowerBI

Services & Infrastructure

Azure Service Bus, Azure WebApp Service, SQL / MongoDB, Azure Storage, Apache Kafka, BizTalk, WCF Services, Azure DevOps, Docker, Openshift (Kubernetes)

Databases

MS SQL

Oracle

MongoDB

OLAP

Mobile

Swift

Android Native

Xamarin

Kotlin

Flutter / Cocos 2dx

Neka od naših najvećih custom rješenja broje više od 20.000 zadovoljnih korisnika i u javnoj su uporabi već dugi niz godina.