Aplikacija na dlanu

mCentrix

Centrix2 rješenje Omege Software zaživjelo je i u mobilnoj aplikaciji mCentrix koja služi za digitalno odobravanje i ovjeru elektroničkih dokumenata.

mCentrix

Aplikacija korisnicima nudi mnoštvo pogodnosti poput:

1 Pregled dokumentacije

Pregled dokumentacije koju su zaprimili na rješavanje (na uvid, parafiranje ili na potpisivanje).

2 Potvrda ili odbijanje

Potvrda ili odbijanje zaprimljene obrade dokumenata te mogućnosti slanja na daljnje postupanje.

3 Naknadni uvid i provjera

Naknadni uvid / provjera cijelog tijeka obrade, odnosno postupanja za svaki zaprimljeni dokument.

Korištenje aplikacije

Aplikacija je povezana s Web Centrix2 rješenjem putem API-a. Za prijavu u aplikaciju potrebno je biti prijavljen u VPN tvrtke, u suprotnom se korisnik ne može prijaviti.

Korisničko ime i lozinka su isti kao i za korisničko računalo.

Osim niza navedenih pogodnosti, za korisnike u aplikaciji su već napravljeni svi preduvjeti za spajanje na AKD servis za elektronički potpis (Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o).

Verzije aplikacije

  • Android
  • iOS
mCentrix UI

mCentrix aplikacija donosi značajna unapređenja i niz prednosti koje će pomoći korisnicima.

Zašto Omega Software?

Omega Software svojim klijentima nudi cjelovita, stabilna i pouzdana poslovna informacijska rješenja. Praćenjem tehnoloških trendova i stalnim stručnim usavršavanjem, našim korisnicima omogućujemo transformaciju tehnoloških mogućnosti u poslovnu stvarnost. Isključivi fokus na razvoj i implementaciju poslovnih informacijskih sustava te strateška partnerstva sa drugim vodećim informatičkim tvrtkama, garancija su da Omega Software ima iskustva, znanja i snage za realizaciju i najzahtjevnijih projekata.