Stvorite preduvjete za odgovorno gospodarenje svojim resursima

MyUtility

MyUtility je specijalizirana aplikacija koja vam pomaže pružiti odgovor na pitanje gdje i kako se troši energija i voda. 

Pratite potrošnju u stvarnom vremenu, usporedite prikupljene podatke, kreirajte razne izvještaje te si olakšajte planiranje i optimizaciju buduće potrošnje. Korištenjem IoT tehnologija ostvarite postavljene ciljeve smanjenja potrošnje, troškova i emisija CO2.

Aplikacija omogućuje evidenciju i pregled troškovnih centara, mjernih mjesta, nadzor nad trenutnim i povijesnim energetskim parametrima, analizu prikupljenih podataka te alarmiranje.

MyUtility
Sustavno gospodarenje energijom

✅ Podrška prilikom uspostave modela sustavnog gospodarenja energijom (SGE)

Verifikacija ušteda

✅ Pomoć prilikom verifikacije ušteda ostvarenih provedbom mjera energetske učinkovitosti

ISO 50001

✅ Podrška prilikom uvođenja ISO 50001 standarda

Optimizacija potrošnje

✅ Potpora procesu optimizacije potrošnje

(E)SG izvještaj

✅ Podrška prilikom (E)SG izvještavanja

Integrirano rješenje

Aplikacija MyUtility višenamjensko je integrirano poslovno rješenje koje podržava sljedeće module:

MJERNA MJESTA

Pregled svih podataka o mjernim mjestima na brz i jednostavan način u samo nekoliko klikova. Podržan je i grafički prikaz podataka za svaku mjerenu veličinu zasebno.

Uspostava daljinskog očitanja potrošnje energije i korištenje aplikacije za nadzor potrošnje električne i toplinske energije prema Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije smatra se poticajnom mjerom. Mjera doprinosi energetskim uštedama od 1% godišnje potrošnje električne energije u sektoru usluga i industrije (2% u kućanstvima) i 2% godišnje potrošnje toplinske energije u sektoru usluga i industrije (3% u kućanstvima).

STATUSI

Pregled interaktivnih kartica s ključnim podacima o potrošnji s mjernih uređaja omogućuje brzo uočavanje nepravilnosti i pravovremeno reagiranje. Kartice su povezane s drugim modulima u sustavu, olakšavajući pristup dodatnim informacijama.

TROŠKOVNI CENTRI

Pregled svih troškovnih centara koji pruža uvid u skup osnovnih informacija i povezanih dokumenata vezanih uz zgrade, dijelove zgrade ili bilo koji drugi sustav poput vodovoda, fotonaponske elektrane, punionice, sustava grijanja, hlađenja i slično.

IZVJEŠTAJI

Pregled prikupljenih i agregiranih podataka u raznim grafičkim i tabličnim prikazima. Uz pomoć našeg analitičkog modula moguće je na brz i jednostavan način provoditi analize podataka i izrađivati izvještaje. Dodatna je pogodnost da se svi izvještaji mogu spremiti u aplikaciju čime se dodatno ubrzava svaka nova analiza i štedi vrijeme.

ALARMI

Pregled i upravljanje alarmima kategoriziranih prema stupnju ozbiljnosti. Na temelju uvida u alarme dobiva se prilika pravovremeno reagirati na uočene nepravilnosti.

Zašto Omega Software?

Omega Software svojim klijentima nudi cjelovita, stabilna i pouzdana poslovna informacijska rješenja. Praćenjem tehnoloških trendova i stalnim stručnim usavršavanjem, našim korisnicima omogućujemo transformaciju tehnoloških mogućnosti u poslovnu stvarnost. Isključivi fokus na razvoj i implementaciju poslovnih informacijskih sustava te strateška partnerstva sa drugim vodećim informatičkim tvrtkama, garancija su da Omega Software ima iskustva, znanja i snage za realizaciju i najzahtjevnijih projekata.