Svjetski dan retrospektive u Omegi

27 ožujka, 2023

U Omegi smo održali radionicu povodom svjetskog dana retrospektive koja nas je podsjetila na njezinu vrijednost i potencijal.

Retrospektiva je moćan alat jer se može prilagoditi poslu te potiče dublji angažman i samorefleksiju – kako na individualnoj tako i na kolektivnoj razini, a time pruža priliku za uvođenje poboljšanja načina rada, kako procesa tako i komunikacije, alata itd.

Naše Omegašice Nika Regina i Martina Herhuter osmislile su zabavno-edukativnu radionicu kojom su nas kroz igru podsjetile na važnost retrospektive kao prakse. ?

Radionica je bila podijeljena na tri dijela. Nika i Martina iznijele su kratki pregled povijesti retrospektive i ukazale na njezinu povijesnu važnost, zatim je uslijedio najzabavniji dio – igra, a nakon toga osvrt i rasprava kako bi sva teorija i igra dobila pravo značenje.

Dok smo, podijeljeni u dva tima, igrali igru dodavanja loptica, dogovarali se o strategiji, svakim novim krugom radili poboljšanja, a usput se zabavljali, definitivno smo postigli nešto što je davno rekao Heraklit, a to je da Čovjek postaje najbliži sebi kada postigne onakvu ozbiljnost koju ima dijete dok se igra. ?