Tanja Pavetić na Savjetovanju hrvatskih arhivista

7 studenoga, 2022
Tanja Pavetić na Savjetovanju hrvatskih arhivista

Naša Tanja sudjelovala je na 53. savjetovanju hrvatskih arhivista održanom 26-28. listopada u Međimurju.

Tanja je nastupala s dvije prezentacije:

  1. Evidencija gradiva s osvrtom na pretvorbu, povezivanje izvornika i surogata te kontrolu pretvorbe – primjer implementacije Centrix Pismohrane za digitalizaciju procesa upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode
  2. Digitalno blago u nastajanju – zakonski okvir i Centrix Pismohrana kao rješenje za pretvorbu gradiva iz analognog (fizičkog) u digitalni format

„Digitalizacija u javnom sektoru dala je značajnu priliku arhivskoj struci u Hrvatskoj da se unaprijedi i modernizira što su prihvatili otvorenih ruku. Savjetovanje je pokazalo da postoji veliki interes i potreba za promjenama koje će unaprijediti arhivske procese i osigurati stvaranje na samo fizičkog, već i digitalnog blaga za buduće naraštaje.“, kaže Tanja.

Bravo Tanja! ?