Opći uvjeti zaštite osobnih podataka unutar mobilne aplikacije LEDA Light

Uvjeti zaštite

Opće odredbe

Zaštita privatnosti opisuje kako postupamo s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja LEDA Light mobilne aplikacije. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: e-mail adresa, lozinka i lokacija, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje saznamo tijekom Vašeg korištenja LEDA Light mobilne aplikacije. Vaši će se osobni podaci čuvati u tajnosti, te se neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj strani bez Vaše prethodne suglasnosti. Svaki posjetitelj ima mogućnost registracije. Registracija na LEDA Light mobilnoj aplikaciji potrebna je kako bi se posjetiteljima omogućilo prijavljivanje komunalnih nepravilnosti i primanja obavijesti o Vašim prijavama. Korisnici LEDA Light mobilne aplikacije imat će mogućnost koristiti aplikaciju neovisno o registraciji. Kao korisnik LEDA Light mobilne aplikacije, možete izabrati da se ne registrirate, međutim u tom slučaju nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti kao npr. prijava komunalnih nepravilnosti. Kod prijave nepravilnosti možete odabrati da ostanete anonimni te se u tom slučaju na javnom pregledu prijave neće vidjeti tko je prijavu napravio. U slučaju izvršene registracije unutar LEDA Light mobilne aplikacije, molimo da sve promjene Vaših osobnih podataka pravovremeno unesete u mobilnoj aplikaciji, kako bi se osigurala potpunost, točnost i ažurnost Vaših osobnih podataka u daljnjem korištenju mobilne aplikacije. U slučaju da zatražite poništenje svoje registracije na LEDA Light mobilnoj aplikaciji, obvezujemo se da će iz baze podataka mobilne aplikacije trajno ukloniti sve Vaše osobne podatke koji su uneseni prilikom registracije.

Zaštita podataka

Zaštitu podataka uzimamo ozbiljno te smo poduzeli razne mjere opreza kako bi zaštitili Vaše osobne podatke. Korisnikova lozinka je kriptirana. Preporuka je da korisnik nikome ne otkriva lozinku. Uz to, korisnikove osobne identifikacijske informacije se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga. Dužni ste brinuti se o sigurnosti Vaše korisničke lozinke te je povremeno mijenjati. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te ne možemo jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s mobilne aplikacije LEDA Light te nismo odgovorni za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.